Jednocześnie przypominamy zakwalifikowanym kandydatom o dokonaniu wpłaty 50zł na konto bursy w celu potwierdzenia zamieszkania oraz wszystkim kandydatom przyjętym do bursy, że zobowiązani są dokonać pozostałej wpłaty za miesiąc wrzesień do 31 sierpnia 20212r. (dane do wpłaty)